Контакт

Доколку имате било какво прашање во врска со програмата за обезбедување туторство на учениците од средното и основното образование, Ве молиме да го опишете проблемот/прашањето подетално и обратете ни се на следнава e-mail адреса: tutori@mon.gov.mk